Tra cứu thông tin
Thông báo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA TIẾNG ANH, TIN HỌC:

Để tạo điều kiện cho HSSV, Nhà trường tổ chức bổ sung 01 kỳ kiểm tra cho HSSV ĐH K5, CĐ K13, CĐN K5, TCCN/TCN K59.

1. Thời gian đăng ký và nộp kinh phí kiểm tra:  Từ ngày 15/08/2014 - 25/08/2014

2. Thời gian kiểm tra: 8h00 - ngày 04/09/2014