Thông báo mới nhất
Liên hệ

Chương trình tiếng Anh, tin học ngắn hạn

    - Thông tin về lịch học, lịch thi liên hệ số điện thoại 043.7655.121 số máy lẻ 281 gặp Mrs Thanh Thảo.

    - Thông tin về học phí, chứng chỉ liên hệ số điện thoại 043.7655.121 số máy lẻ 281 gặp Mrs Anh Thư

    - Liên hệ trực tiếp: Phòng 113 - Nhà A2 - Khu A - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

 

Tin tức mới nhất