Chức năng nhiệm vụ

Trung tâm Công nghệ thông tin tiền thân là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được đổi tên theo Quyết định số 1367/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo quyết định số 340/QĐ-TCHC ngày 15 tháng 04 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội này là Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); đào tạo, bồi dưỡng về CNTT theo phân cấp; phát triển và vận hành hệ thống hạ tầng CNTT của Nhà trường; tổ chức thực hiện các dịch vụ về CNTT.

Nhiệm vụ

1. Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu và ứng dụng CNTT

1.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, giảng dạy và học tập.

1.2. Chủ trì tổ chức xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ trong ứng dụng CNTT, khai thác hệ thống mạng và sử dụng các trang thiết bị CNTT.

1.3. Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức thẩm định về chuyên môn các dự án ứng dụng CNTT trong Nhà trường.

2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về CNTT

2.1. Tổ chức quản lý, đào tạo, đánh giá chuẩn đầu ra CNTT cho người học thuộc các khoa, trung tâm (trừ khoa CNTT) của Nhà trường.

2.2. Thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ, viên chức của Nhà trường.

2.3. Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CNTT khác đáp ứng nhu cầu của người học.

2.4. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ về CNTT theo quy định.

3. Phát triển và vận hành hạ tầng công nghệ thông tin

3.1. Tiếp nhận, phát triển và vận hành các hệ thống thông tin, phần mềm, các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, giảng dạy và học tập trong Nhà trường.

3.2. Đảm bảo an toàn, bảo mật cho các hệ thống thông tin trong Nhà trường.

3.3. Vận hành hệ thống mạng máy tính, điện thoại nội bộ của Nhà trường.

3.4. Tổ chức sửa chữa, bảo trì máy tính, máy chiếu, máy in và các thiết bị tin học khác của khối hành chính, hội trường, giảng đường.

4. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về CNTT

Thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ, dịch vụ phần mềm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: Ths.  Phan Đăng Hưng
Văn phòng: Tầng 4 - A7
Điện thoai: 024 37655121 số máy lẻ 248.
Email: phanhung@haui.edu.vn
 Bộ môn Tin học ứng dụng 
Trưởng Bộ môn: Ths. Đỗ Hữu Công
Văn phòng: Tầng 4 - Nhà A7
Điện thoại:  024 37655121 số máy lẻ 814.
Email: anhkong@haui.edu.vn
Phó Giám đốc:  Ths. Phạm Thành Công
Văn phòng: Tầng 4 - A7
Điện thoai: 024 37655121 số máy lẻ 250.
 

Tổ Phần mềm
Phụ trách: Nguyễn Văn Tùng
Văn phòng: Tầng 4 - A7
Điện thoai: 024 37655121 số máy lẻ 7262
 

Tổ Văn phòng
Tổ trưởng: CN Nguyễn Thị Thùy Hương
Văn phòng: Tầng 4 - Nhà A7
Điện thoại:  024 37655121 số máy lẻ 244.
Email: thuyhuong@haui.edu.vn

Tổ Quản trị mạng
Tổ trưởng: Ths. Bùi Việt Hải
Văn phòng: Tầng 4 - Nhà A7
Điện thoại:  024 37655121 số máy lẻ 254.
Email: viethai@haui.edu.vn


 

Cơ sở vật chất

1/ Phòng học  

Với mô hình đào tạo tích hợp, chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng thực hành ứng dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin được trang bị 10 phòng máy tính với tổng số 402 máy tính. Các phòng máy tính trang bị điều hòa, máy chiếu, âm thanh, camera, đồng hồ treo tường, toàn bộ máy tính được kết nối mạng LAN và kết nối Internet. Hệ thống máy chủ, tủ đĩa 36 TB đủ mạnh để chạy phần mềm thi và lưu trữ dữ liệu bài thi, dữ liệu thu thập từ hệ thống camera.

Ảnh: Sinh viên học tập tại phòng máy 3 - Tầng 4 nhà A7 Ảnh: Sinh viên học tập tại phòng máy 1 - Tầng 4 nhà A7


2/ Phòng làm việc

Khu vực phòng làm việc cho cán bộ, giáo viên khang trang, hiện đại với diện tích 200 m2, được bố trí thành các phòng làm việc cho ban giám đốc và các bộ phận trong trung tâm được đặt ở gần với khu vực lớp học để thuận tiện trong công tác triển khai kế hoạch và quản lý sinh viên.

Ảnh: Sinh viên nhận kế hoạch học tập tại văn phòng Trung tâm Ảnh: Phòng làm việc của Tổ Phần mềm