Tra cứu chứng chỉ
  Nhập thông tin:   

Chứng chỉ Tin học

                        THÔNG BÁO LỊCH CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ TIN HỌC

I- Đối với HSSV đã ra trường:

         + Lịch cấp phát: Các buổi sáng, chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần theo giờ hành chính (ngoài thời gian này Trung tâm sẽ không giải quyết các yêu cầu về cấp phát chứng chỉ)

         + Địa điểm: Văn phòng Trung tâm - tầng 4 - nhà A7

II- Đối với HSSV chưa ra Trường: 

            Trung tâm sẽ liên hệ trực tiếp với CB lớp để có kế hoạch cấp phát cụ thể theo từng lớp. Đối với các trường hợp lấy lẻ cũng theo lịch cấp phát bên trên.

III- Khi đến nhận chứng chỉ cần mang theo Thẻ HSSV/CMTND để so sánh thông tin.