Kế hoạch tổ chức thi KNSD CNTT tháng 4,5,6-2017
Cập nhật ngày 17 tháng 03 năm 2017
Nhà trường tiếp tục tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cho sinh viên đã hoàn thành chương trình học theo kế hoạch:

Lưu ý: Sinh viên có thể cập nhật các thông báo, kế hoạch của Trung tâm qua facebook:  https://www.facebook.com/tinhochaui/

Kế hoạch tổ chức thi KNSD CNTT tháng 2, tháng 3-2017